Schola Ludus

13.03.2022

...aneb Škola hrou, je název inovátorského díla J. A. Komenského (českého učence 17. století). My jsme si nejdříve hráli s našimi kamarády na zemi, ale nebylo to příliš pohodlné, tak jsme si začali pohrávat s myšlenkou, že bychom to mohli změnit.  Hráli jsme si s bavlněnými látkami a sametem, polystyrénovými kuličkami a paměťovou pěnou... abychom nakonec zjistili, že jsme se při tom hraní opravdu něco naučili. Kéž je Vám naše hraní ku prospěchu a radosti.